7:00 + Zdzisława Dobrowolskiego (5 greg.)
7:00 + Antoniego Kujawskiego (pog.)
17:00 + Wacława Szczutowskiego (5 greg.)
17:00 + Dominika Sosnowskiego
18:00 + Stanisława Cichockiego (pog.)
18:00 + Kazimierza Zarzyckiego