7:00 + Wacława Szczutowskiego (18 greg.)
17:00 + Zdzisława Dobrowolskiego (18 greg.)
17:00 + Józefę i Włodzimierza Kulińskich
18:00 + Krystynę, Bartosza i Tomasza Rutkowskich
18:00 + Elżbietę i Artura Chrzanowskich