7:00 + Franciszka Kamińskiego (22 r. śm.)
17:00 + Wacława Szczutowskiego (22 greg.)
18:00 + Zdzisława Dobrowolskiego (22 greg.)
18:00 + Marię Zadrozińską (1 r. śm.)