7.00 Za śp. Włodzimierza Jeziaka /popog./
17.00 Dziękczynna za powrót do zdrowia Stanisława Metryki
18.00 Za śp. Teklę Sikorską /1 popogrzebowa/
18.00 Za śp. Halinę Kozanecką /popog./