7:00 + Ziemowita Szymborskiego (pog.)
17:00 + Wacława Szczutowskiego (24 greg.)
18:00 + Zdzisława Dobrowolskiego (24 greg
18:00 + Teresę Remlinger (33 r. śm.), dziadków Ogrodniczak i Remlinger