7:00 + Wacława Szczutowskiego (26 greg.)
17:00 + Zenona Janiaka (8 r. śm.)
17:00 + Henryka Turkowskiego, d-ków Turkowskich i Łabińskich
18:00 + Wojciecha, Teresę i Jana Iskra, d-ków Dzięgielewskich
18:00 + Zdzisława Dobrowolskiego (26 greg.)