7:00 + Zdzisława Dobrowolskiego (28 greg.)
7:00 + Michała i Walentynę Zdrojewskich
17:00 + Jadwigę Witkowską (15 r. śm.)
18:00 + Władysława Oniszko (pog.)
18:00 + Wacława Szczutowskiego (21 greg.)