7.00 Za śp. Annę Adamkiewicz /popog./ i Włodzimierza w 11 r. śm.
17.00 Za śp. Jana Kawieckiego w 6 r. śm.
18.00 Za śp. Lucjana Małeckiego /popog./
18.00 Za śp. Ryszarda Głoś /popog./