7.00 Za śp. Stanisława Dąbek /popog./
17.00 Za śp. Joannę Sztreker /popog./
18.00 Za śp. Kazimierza Zarzyckiego /popog./
18.00 Za śp. Ryszarda Wasilewicza /popog./