7:00 + Krzysztofa Jasińskiego (12 greg.)
17:00 + Wandę Stołowską, Zbigniewa Stołowskiego, Jerzego Szulca
17:00 + Ryszarda Matuszyka (4 r. śm.)
18:00 + Jadwigę i Zenona Sarneckich i ich r-ców, Krystynę Cholewińską i jej r-ców
18:00 + brata Jerzego