7:00 + Krzysztofa Jasińskiego (17 greg.)
7:00 + Eugenię Chrapkowską-Wielgus (pog.)
17:00 o Boże błog. i potrzebne łaski dla Ewy
18:00 + Krystynę Zgorzelską (pog.)
18:00 + Henryka Putyrę i Helenę Putyra, córkę Marię Kwiatkowską