7:00 + Krzysztofa Jasińskiego (23 greg.)
7:00 + Adelę Borek (pog.)
7:00 + Krystynę Marzec (pog.)
17:00 + Henryka Błachnio (pog.)
18:00 + Tomasza Zajkowskiego (z ok. imienin)