7:00 + Janinę Ostaszewską (pog.)
7:00 + Krzysztofa Jasińskiego (25 greg.)
7:00 + Dominika Żółtowskiego (pog.)
17:00 + Jana Krysteckiego (pog.)
18:00 dziękczynno-błagalna na zakończenie roku
18:00 + Grażynę Majewską-Poleszak