7.00 Za śp. Barbarę Truszczyńską /popog./
17.00 Za śp. Jerzego Michalaka w 23 r. śm.
18.00 Za śp. Józefa Portalskiego /popog./
18.00 Za śp. Walentego Szczetkarza /popog./