7:00 + Krzysztofa Jasińskiego (29 greg.)
7:00 + Stanisława Nowaka (pog.)
7:00 + Longina Zimakowskiego (4 greg.)
17:00 + Antoniego Kujawskiego (pog.)
18:00 + r-ców Zabłotnych i Aneleę Gadowską