7:00 + Krzysztofa Jasińskiego (30 greg.)
7:00 + Longina Zimakowskiego (5 greg.)
7:00 + Stanisława Pietrzaka (pog.)
17:00 + Dominika Żółtowskiego (pog.)
18:00 + Jadwigę Kominek (pog.)