7:00 + Elżbietę Drozdowską (3 r. śm.)
7:00 + Stanisława Cichockiego (pog.)
7:00 + Longina Zimakowskiego (11 greg.)
17:00 + Zbigniewa Grzybowskiego (2 greg.)
18:00 + Bogumiła Lampowskiego (r. śm.)
18:00 w intencji mieszkańców ul. Szarych Szeregów 21-44, ul. Boryszewskiej (domy), ul. Żyznej (domy), ul. Bliskiej, ul. Zbożowej, ul. Urodzajnej