7:00 + Karolinę Tkaczyk (7 r. sm.)
7:00 + Longina Zimakowskiego (12 greg.)
7:00 + Jana Budnickiego (pog.)
17:00 + Zbigniewa Grzybowskiego (3 greg.)
18:00 + Adama Zielińskiego (pog.)
18:00 w intencji mieszkańców ul. Walecznych i ul. Hubalczyków