7:00 + Longina Zimakowskiego (13 greg.)
7:00 + Annę Sosnowską (pog.)
7:00 + Krystynę Marzec (pog.)
17:00 + Zbigniewa Grzybowskiego (4 greg.)
18:00 + Eugenię Chrapkowską -Wielgus (pog.)
18:00 w intencji mieszkańców ul. Armii Krajowej 1-20, ul. Baczyńskiego