7:00 + Longina Zimakowskiego (14 greg.)
7:00 + Krystynę Zgorzelską (pog.)
7:00 + Antoniego Kujawskiego (pog.)
17:00 + Zbigniewa Grzybowskiego (5 greg.)
18:00 + Piotra Świderskiego (pog.)
18:00 + Annę Wojdała (pog.)
18:00 w intencji mieszkańców ul. Armii Krajowej 21-50