7.00 Za śp. Józefa Tylickiego /popog./
17.00 Za śp. Henryka Kajkowskiego /popog./
18.00 Za śp. Jerzego Czerlonek
18.00 Za śp. Ewę Marię Janecką /popog./