7:00 + Dominika Żóltowskiego (pog.)
7:00 + Longina Zimakowskiego (15 greg.)
17:00 + Zbigniewa Grzybowskiego (6 greg.)
18:00 + Stanisława Nowaka (pog.)
18:00 + Henryka Błachnio (pog.)
18:00 w intencji mieszkańców ul. Armii Krajowej 51-78, ul. Ossowskiego, ul. Sucharskiego