7:00 + Tadeusza Preusslera (pog.)
7:00 + Krzysztofa Jasińskiego (pog.)
7:00 + Longina Zimakowskiego (18 greg.)
17:00 + Zbigniewa Grzybowskiego (9 greg.)
18:00 + Henryka Kajkowskiego i zmarłych z r-ny
18:00 w intencji mieszkańców ul. Wyszogrodzkiej 161, ul. Sikorskiego, ul. Kutrzeby, ul. Batalionu „Zośka”