7:00 + Andrzeja Kempczyńskiego (pog.)
7:00 + Longina Zimakowskiego (29 greg.)
7:00 + Jana Budnickiego (pog.)
17:00 + Zbigniewa Grzybowskiego (20 greg.)
17:00 + Andrzeja Ambroziewicza (1 r. śm.)
18:00 + Wiesława Szczepkowskiego (pog.)
18:00 + Stanisława Nowaka (pog.)