7:00 + Janusza Pekról (pog.)
7:00 + Kazimierza Linowskiego (pog.)
7:00 + Sabinę Kociędę (pog.)
17:00 + Zbigniewa Grzybowskiego (23 greg.)
18:00 + Halinę i Jana Melkowskich