7:00 + Zbigniewa Grzybowskiego (26 greg.)
7:00 + Urszulę Jankowską (pog.)
17:00 + Bolesława Bornińskiego (pog.)
18:00 + r-ców Tadeusza i Teresę Kulesza