7.00 Za śp. Teklę Sikorską /popog./
17.00 Za śp. Annę Adamkiewicz w 1 r. śm.
18.00 Za śp. Irenę Marcinkowską /popog./
18.00 Za śp. Walentego Szczetkarza /popog./