7:00 + Zbigniewa Grzybowskiego (30 greg.)
7:00 + Czesława Korzenia (pog.)
17:00 + Barbarę Melkowską (pog. od sąsiadów)
18:00 + Karola Zielińskiego (6 r. śm.)