7:00 + Annę Wojdała (pog.)
17:00 + Marcina Kwasiborskiego (pog.)
18:00 + Arkadiusza Kołodziejskiego (pog.)
18:00 + Wiesława Szczepkowskiego (pog.)