7:00 + Bożennę Zdziarską (pog.)
17:00 + Rafała Tomczaka (pog.)
18:00 + Janusza Pekról (pog.)
18:00 + Marcina Kwasiborskiego (pog.)