7:00 + Barbarę Melkowską (pog.)
7:00 + mamę Danutę Piegat i babcię Juliannę Grembecką
17:00 + Wiesława Szczepkowskiego (pog.)
18:00 + Jana Bomert (pog.)
18:00 + Urszulę Jankowską (pog.)