7:00 + Annę Sosnowską (pog.)
7:00 + Krzysztofa Jasińskiego (pog.)
17:00 + Annę Śladowską (pog.)
18:00 + Kazimierza Pilarskiego (1 r. sm.)