7:00 + Wiesława Kalinowskiego (pog.)
17:00 + Bolesława Bornińskiego (pog.)
18:00 + Kazimierza Linowskiego (pog.)
18:00 + Halinę Dąbkowską (pog.)