7:00 + Krzysztofa Jasińskiego (pog.)
7:00 + Jana Budnickiego (pog.)
17:00 + Adama Zielińskiego (pog.)
18:00 + Zofię Zaleśkiewicz (7 r. śm.) i Stanisława Zaleśkiewicz (32 r. śm.)
18:00 + Barbarę Melkowską (int. od Legionu Maryi)