7:00 + Wiesława Szczepkowskiego (pog.)
17:00 + Roberta Wysokińskiego (pog.)
18:00 + Jana Bomerta (pog.)
18:00 + Halinę Dąbkowską (pog.)