7:00 + Rafała Tomczaka (pog.)
17:00 + Barbarę Melkowską (pog.)
18:00 + Wiesława Kalinowskiego (pog.)
18:00 + Kazimierza Strzeleckiego (1 r. śm.), Stanisława i Krzysztofa Plebaniaków