7:00 + Elżbietę Papierzyńską (pog.)
7:00 + r-ców Danielę i Stanisława Dyszkiewiczów
17:00 + Jadwigę Ręczkowską (pog.)
18:00 + Aleksandrę i Romana Poczwardowskich
18:00 + Mirosława Kopciejewskiego