7:00 + Annę Śladowską (pog.)
17:00 + Wiesława Szczepkowskiego (pog.)
18:00 + Sabinę Kociędę (pog.)
18:00 + Marię Żochowską (3 greg.)