7:00 + Marię Żochowską (5 greg.)
8:00 wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP
17:00 + Stanisława Miturę (3 r. śm.)
17:00 + Romana Chęcińskiego (5 r. śm.) i Agnieszkę Chęcińską
18:00 + Adelę Borek (pog.)
18:00 + Annę Adamkiewicz (4 r. śm.) i Włodzimierza Adamkiewicza