7:00 + Marię Żochowską (7 greg.)
7:00 + dusze w czyśćcu cierpiące
7:00 o zdrowie dla Sławomira Wudarskiego
17:00 + Stanisławę i Tomasza Więcek, Salomeę i Zygmunta Zimnych
18:00 + Barbarę Melkowską (pog.)
18:00 + Adama Zielińskiego (pog.)