7:00 + Marię Żochowską (8 greg.)
17:00 + Rafała Tomczaka (pog.)
18:00 + Elżbietę Papierzyńską (pog.)
18:00 + Krystynę, Eugeniusza i Wiesława Rączkowskich