7.00 Za śp. Irenę Marcinkowską /popog./
17.00 Za śp. Ireneusza Gruszczyńskiego w 18 r. śm.
18.00 Za śp. Włodzimierza Jeziaka /popog./
18.00 Za śp. Marcina Pietrzaka w 14 r. śm. i Jana Smardzewskiego w 14 r. śm.