7:00 + Marię Żochowską (11 greg.)
17:00 + Longina Kalinowskiego, r-ców Jadwigę i Hieronima Kalinowskich
17:00 + Grzegorza Kowalczyka
18:00 + Tadeusza Bziuk
18:00 + Danutę Przemyłską (pog.)