7:00 + Marię Żochowską (15 greg.)
17:00 + Marcina Kwasiborskiego (pog.)
17:00 + r-ców Helenę i Fabiana Chrzanowskich i brata Janusza
18:00 + Edwarda Zychalaka (32 r. śm.) i Zofię Zychalak
18:00 + Roberta Wysokińskiego (pog.)