7:00 + Rafała Tomczaka (pog.)
7:00 + Stanisława Wojciechowskiego
7:00 + Barbarę i Zdzisława Jóźwik
17:00 + Wiesława Kalinowskiego (pog.)
18:00 + męża Zbigniewa Łassa, r-ców Malińskich i Łassów
18:00 + Marię Żochowską (17 greg.)