7:00 + Marię Żochowską (18 greg.)
7:00 + Jadwigę Boguszewską (pog.)
17:00 + Halinę Dąbkowską (pog.)
18:00 + Krystynę, Tomasza i Bartosza Rutkowskich
18:00 + Barbarę i Władysława Roman