7:00 + Marię Żochowską (21 greg.)
7:00 + Jerzego (42 r. śm.) i r-ców Henrykę i Bronisława Drozdowskich
7:00 + Kamila Szczodrowskiego, Bartka Pokruszewskiego, Artura Koźlińskiego i Zuzię
17:00 + Annę Majewską i Grażynę Majewską – Poleszak
18:00 + męża Marka Chiba (23 r. śm.), r-ców Zofię i Ryszarda Arszyńskich, teściów Jana i Reginę Chiba
18:00 + Kazimierza Gapińskiego