7:00 + Marię Żochowską (22 greg.)
7:00 + Marię Kędzierską (pog.)
17:00 + Krystynę Kuźniewską (6 r. śm.)
18:00 + Sabinę Kociędę (pog.)
18:00 + Andrzeja Jurkowskiego (5 r. śm.)