7.00 Za śp. Krystynę Kuźniewską /imieninowa/
17.00 Za śp. Teresę Ordak
18.00 Za śp. Krystynę Pieńkos /imieninowa/
18.00 Za śp. Joannę Sztreker /popog./