7:00 + Arkadiusza Kołodziejskiego (pog.)
7:00 + Radosława Iwańskiego (pog.)
17:00 + Marcina Kwasiborskiego (pog.)
18:00 + Marię Żochowską (23 greg.)
18:00 + Rafała Tomczaka (pog.)